Járdák és kerekesszékes közlekedés jelölése sidewalk attribútummal

1. sz. Kísérlet

2022. április 16.

Jelen cikk a Proposed Sidewalk Schema ellentéte. Az azt írja le, hogy képtelenség rendesen ábrázolni a járdákat az úttestre címkézett sidewalk= értékekkel, és hogy külön járda vonalak behúzása szükséges. Az összes példája szélsőséges, ami azt is jelöli, ha esetleg egy gyökér nyomta fel a járdát, vagy egy fától keskenyebb valahol.

Teljesen egyetértek a cikkel, úgy is lehet. De ha valaki kevésbé részletes talán így is.

Alapvetések

  • Csak meglévő címkéket használok - eredeti rendeltetésük szerint
  • A bevitt jelölések ugyanazok lesznek, mintha behúznám a járdát, de nem húzom be (így később ha valaki gyökerekbe botlik, behúzhatja)
  • Ha a konkrét eset nem fér bele a sidewalk=* alapú sémába, húzd be a járda vonalát

A képernyőfotókon szerzői jogok miatt nincs műholdkép, képzeljetek alá egy-egy járdás kereszteződést.  Mapillary linkeket csatolok a helyszínekre. A JOSM-ban a Sidewalks and footways (with knobs on) stílust használom. Emiatt az utak körül egy piros - zöld hologram látható, amely a sidewalk=* attribútum meglétét mutatja.

A kapcsoló címkékhez nem rakom rá folyton a Wiki hivatkozást, így kigyűjtöm ide. A vastagbetűs ami a jelen sidewalk= séma szerves része, a nem vastagbetűs pedig a külön megrajzolt szokásnál fontos.

CímkeMi az
sidewalk=*

Járda meglétének jelölése az úttest vonalán (tehát a highway=residential stb. vonalakon). Főbb értékei:

left: az út vektor bal oldalán van járda
right: jobb oldalon
both: mindkét oldalon
no: nincs járda (ugyanolyan fontos megadni, mint a többi értéket)
separate: meg van rajzolva külön vonallal

sidewalk:left:X=*
sidewalk:right:X=*

X bármilyen OSM attribútum az adott járdára vonatkoztatva.

Például: sidewalk:left:surface=asphalt

highway=crossing+
crossing=*

Gyalogos átkelési pont az úttest vonalán.

A típusát további attribútumok pontosítják:

crossing=unmarked: nincs ott semmi jelölés, csak az útvonaltervezőknek jelöljük, hogy itt bizony átkelhetnek a gyalogosok, ez lesz a leggyakoribb.

crossing=marked vagy crossing=uncontrolled (egyenrangú, ID vs. JOSM jelölés), egy zebra Magyarországon. Pontosítása: crossing_ref=zebra

crossing=traffic_signals: lámpás (és zebrás) kereszteződés. (Pontosítása szintén crossing_ref=zebra)

traffic_signals:sound=yes / no: a zöld lámpánál hallható hangjelzés meglétét jelzi.

crossing:island=yes / no: azt adja meg, az átkelés közben van-e egy közbenső járdasziget.

highway=footway+
footway=sidewalk
Külön megrajzolt járda vonala.
highway=footway+
footway=crossing

A járdák azon szakaszai, amik az úttesten haladnak át. Tehát például egy zebra fölé kell ilyet húzni, de zebra nélküli átkelésen is.

Érdekessége, hogy mivel elvileg ennek az eleje meg a vége a járdaszegély (kerb), ezért ezeket még egy rövidke extra vonallal kell bekötni a járda középvonalában futó külön megrajzolt járdába. Hogy a "kerb" ne akadályozza a járdán való bekanyarodást.

kerb=*

Járdaszegélyen való áthaladás tulajdonságai. Értékei:

kerb=flush: szintbeli áthaladás (kerekesszékkel előnyös, vakoknak viszont gondot okozhat, hogy észrevehetetlen)

kerb=lowered: 3cm-nél kisebb szintkülönbségre lealacsonyított járdaszegély (kerekesszékkel járható, vakoknak is észrevehető)

kerb=raised: 3cm-nél magasabb, normál járdaszegély (kerekesszékkel nem járható)

kerb=rolled: legömbölyített szegélykő felület (kerekesszékkel nem járható)

kerb=other: egyéb értékek. Én a "kerb=inclined"-et szeretném ha használnánk arra, amikor ferdén lerakott sík betonlapok vannak, kb 20 cm hosszú, tipikus autó kiállók (autóknak tökéletes, kerekesszékkel legalább "limited" ha nem "no".)

Van még yes és no érték, a no elvileg az, hogy nincs ott semmi észrevehető, de van aki azt írta a Wikiben, hogy az az, hogy nem lehet lejutni a járdáról.

tactile_paving=*

Értékei yes/no/incorrect: megadja, hogy van-e vakvezető sáv az átkelési lehetőségnél. Általában ugyanazon a ponton használatos, amin a "kerb".

Az "incorrect" érték akkor kell, ha pl egy villanypóznának vezeti neki a vakot, vagy már a közlekedés útjában állítja meg, vagy egyéb veszélyes kivitelezési hibák.

Külön megrajzolt kerékpár és gyalogút

Első példán a teljesen külön kifejtett kereszteződés látható, bemelegítésnek. (Mapillary)

A Fő út szaggatott hologramja jelzi, hogy sidewalk=separate, azaz a járda külön be van rajzolva. A kerékpár és gyalogút a bekötőúttal keresztezi, így ott látható két kerb (egy flush és egy lowered), középen pedig egy highway=crossing (történetesen unmarked, azaz a helyszínen nincs ott zebra vagy ilyesmi).

Fontos észrevenni, hogy ha a gyalogosnak a Fő út másik oldalán van dolga, akkor a navigátor a bekötőúton tudja átvinni. (Annak ellenére, hogy azon "nincs járda" jelölés van (piros hologram, sidewalk=no) .)

Extra bekötések, tippek a navigátornak

Szintén még egy külön megrajzolt járda (+kerékpárút), ami itt évekig úgy volt ábrázolva, hogy nem kötött bele a párhuzamos útba, ezért csak igen nagy kerülővel lehetett átmenni a másik oldalra. (blogban képeken)

A jobb oldali bekötés az egy keresztutca, így azon át a gyalogútról könnyen le lehetett jutni a főútra. De a kis zöld vonal egy új elem, hogy a másik oldali járdáról is be lehessen menni ebbe a kereszteződésbe. Ezt highway=footway + footway=crossing-ként jelöltem. (Így már nem küld el a tervező a legközelebbi teljes kereszteződésig.) (Mapillary)

Ezt a meglévő útkereszteződéstől kicsit el kell tolni, hisz a gyalogos átkelés a járdák vonalában történik, nem a keresztező út közepén. És így jelölési szempontból is érintetlenül hagyja a metszéspontot, amihez valóban semmi köze.

Ezek voltak a külön megrajzolt járdák, hogy érthető legyen, mit ábrázolna a sidewalk=* címkézés az úttesten. A legnagyobb különbség az lesz, hogy míg itt a járdaszegélyek a valós helyükön voltak, a továbbiakban az átkelési pontba (itteni zebra ikon) kerülnek. Mindkét oldali "kerb" közösen.

A sidewalk jelölés

A legegyszerűbb eset

A legalapvetőbb eset, az út egyik oldalán lévő járda egy kereszteződésen halad át. (Mapillary)

A járdaszegély ikon oda van berajzolva, ahol a műholdkép szerint a járda vonala áthaladna a keresztúton, tehát egyenesen továbbhaladva a járda vonalában. Mint ahogy zebra esetén mindig is a zebra műholdképére tesszük ezt a pontot. (A hologram vonalak ennél jóval közelebb vannak a kereszteződéshez ezen a nagyításon, ez ne zavarjon meg senkit.)

  • highway=crossing  - alapvetően ez egy gyalogos átkelési lehetőség azon a keresztúton
  • crossing=unmarked - nincs zebra
  • kerb=flush - a járdaszegély lesüllyesztés módja
  • tactile_paving=no - vakvezető sáv nincs

A maga mellett haladó úttestre is le kell tudni jutni a járdáról, ezért jelöltem két magasított járdaszegélyes átkelőt. Például lehet a sarok után járda túl rossz minőségű és az úttestre terel a navigátor, vagy lehetett volna pont a keresztutca járhatatlan, vagy épp az út túloldalán lévő házba igyekszünk.

A keresztúton lévő átkelési pontról (zöld) haladhatsz tovább a szemközti járdán, vagy áttérhetsz az úttestre, így akár a járda nélküli úton is folytathatod az utadat, vagy a járda melletti úttestre is eljuthatsz akadálymentesen, annak ellenőre, hogy arra nincs lehúzva a járdaszegély.

A sidewalk=* címkézést képzeletbeli járdákká átalakító eljárások ("sidewalkify") dolga, hogy az itt haladó járdát összekösse a kereszteződést jelölő pontokkal. Ezek a vonalak elhelyezéséhez is támpontként szolgálnak.

Kicsit összetettebb eset

A következő képen több járda találkozik. A fehér nyilak azt jelzik, hogy melyik átkelési pontra mely irányokból érkezhetsz. Így minden járda végéhez van két átkelési pont.

Érkezés az átkelési lehetőségekhez

A pirossal jelzett átkelési ponton gyalog bármikor lehet közlekedni, lehúzott járdaszegély ott viszont nincs. Oda nem fut ki egyenesen járda, de az alatta és a felette húzódó járdáról át lehet kelni.

Így tulajdonképpen minden "képzeletbeli járda" beleköt minden vele szemben a keresztúton lévő átkelési pontba és a saját úttestjére vezető összes átkelési pontba.

Járda sarok

"fogd meg a nyelved, és mondd: minden utca végén sarok."

Ez a jelölési séma feltételezi, hogy a sarkon két összeérő járda mindig szintben találkozik és találkozásuk semmi különös jelölést nem igényel.  Az alább nyíllal jelölt irányok nem érintik a berajzolt járdaszegélyes átkelési pontokat, így tehát nem lenne hol megadni a rájuk vonatkozó akadályokat. (Ha mégis erre lenne szükség, a külön vonallal megrajzolt járda jelenthet megoldást.)

A sarkon a árdán haladó utvonalon nem lehetséges többletinformációt jelölni,
mert nincs vonal amire pontokat tehenénk

Extra bekötések sidewalk=* címkézéssel

A következő példa az elején említett "extra bekötést" próbálja szimulálni, azaz, a járdával ellentétes oldalon lévő úttestre valamilyen lejutást biztosítani a gyalogosoknak (vagy akár kerekesszékeseknek). Ha van ott valami rámpa ami felhasználható, annál jelölhető az átkelési pont (Mapillary).

Az ilyen pontokat semmiképpen ne a az útkereszteződés pontjára tegyük, a fentebb az "extra bekötésnél" említett okokból.

FIXME: jobb példa kell, ahol egy ponton van lesüllyesztve

Lejutás a járdáról a keresztező utcára

Járda vége

A járda végének az útvonaltervezést legjobban támogató jelölése az lenne, hogy elvágjuk az úttest vonalát a kereszteződés előtt (vagy mögött, ameddig a járdáról le lehet jönni) és a kereszteződés előtt illetve mögött jelölünk egy-egy átkelési pontot, azaz az úttesten való továbbhaladás lehetőségeit.

Ezzel viszont az az óriási probléma, hogy igen rövidke szakaszt kell kivágni az útból, ami megnehezítheti a szerkesztést és hibákra ad lehetőséget (pl kimaradhatnak útvonalakból vagy címkézésekből ezek a 3-4 méteres darabok, amit lemetszünk, hogy ne érvényesüljön rá a sidewalk=* attribútum).

ROSSZ:

Emiatt én azt javaslom, hogy hagyjuk meg a sidewalk=* címkét a kereszteződésig és az útvonaltervező eljárások pedig keressék meg a definiált átkelési pontot, akkor is, ha a járda elvileg eljut a kereszteződésig is. Ott ugyebár az "extra bekötéseknél" említett okokból nem rakhatunk gyalogos átkelési pontot.

Utak túlzott darabolása

Túlzott darabolást okoz az úton, ha a járda csak az út egy rövid szakasza mellett halad, mint az alábbi képen az épületek hosszában.Ilyenkor viszont az a megoldás is problémás, ha sidewalk=separate jelzés mellett behúzzuk azt a darabkát, ugyanis a "separate" csak a középső rövid szakaszra igaz, a többi részre "no" kellene. Így a darabolás gyakorlatilag elkerülhetetlen. Mérlegelés a szerkesztőre van bízva.

A túlzott darabolás későbbi szerkesztési hibákhoz vezethet, például 1-1 új attribútum nem minden szakaszra kerül fel, vagy ezen áthaladó útvonalak készítésekor pár méteres darabokkal kell vacakolni.

Esetleg ez a fentebbi eset úgy is ábrázolható, hogy sidewalk=no és azt a kis szakaszt mint gyalogosan járható út (nem járda) berajzoljuk. Nem igaz, de egyszerűbb.

Mikor ne használjunk sidewalk=* megoldást

Röviden: amikor erőltetett.

Ez az egyszerű séma nem használható, ha a cikk elején említett Sidewalk Schema szerinti kisebb járdaszűkületeket, gyökereket, és egyéb gyalogosokat akadályozó objektumokat akarunk a járdára helyezni.

Akkor is jelölési korlátot jelent, ha a sarkon L alakban kanyarodó járdák közt valamilyen közlekedést nehezítő akadály, például szintkülönbség van.

Ha a járda geometriája nem következik az úttestéből. Akár rövidebb járdaszakaszok is behúzhatók, amik aztán az úttestbe kötnek.

Esetleg ha nagyon sok attribútumot szeretnénk megadni - bár én személy szerint összesen 8-10 sidewalk:*=* értéket még elviselnék.

Üzemelteti: wpsnet.com